Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Kur'ân-ı Kerîm Kategori

Ek Soru Soru

Yasin Lafzında Yasin Suresi

"Hem Sure-i Yasin, Lafz-ı Yasinde yazıldığı gibi" cümlesini açıklar mısınız?

Cevap Cevap

Yasin ibaresini(ya ve sin harflerini) büyük yazıp içine de Yasin suresini yazmaktır. Bu şekilde yazılmış tablolar mevcuttur.