Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Yaratanların En Güzeli

Bir ayette, “Yaratanların en güzeli olan Allah ne yücedir” buyruluyor. Allah’dan başka yaratan var mı ki, yaratanların en güzeli denilmiş?

Cevap Cevap

Üstad Bediüzzaman bu ayeti, 32. Söz’ün 3. Maksadında tafsilen izah eder. Kısa bir iki nüktesini burada hulasa edeceğiz:

1- Kur’an’ın başından sonuna kadar tevhidi, yani bir tek yaratıcıyı ders verip isbat etmesi gösterir ki, bu ve benzeri birkaç ayetin manaları, ilk anda akla geldiği gibi tevhide ters biçimde yorumlanamaz. Başka maksadları vardır.

2- Allah’ın yaratıcılığının çok mertebeleri vardır. Mesela, atomu yaratma mertebesinden alalım, insanı yaratma mertebesinden, dünyayı yaratma mertebesinden geçip ta umum kâinatı yaratma mertebesine kadar yaratıcılık mertebeleri vardır ve hepsi Allah’ın halıkıyetinin tecellileridir. İşte Allahu Teâlâ bu mertebelerin en yücesinde bir yaratıcıdır demektir.

3- Allahu Teâlâ, insanların aklen düşünebildikleri bütün yaratıcılık mertebelerinin üzerindedir demektir.

4- Gafil insanların gafletle yaratıcı zannettikleri bütün sebeblerin üzerinde en yüce ve gerçek yaratıcıdır demektir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder