Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori

Ek Soru Soru

Velayet Mertebeleri

Velayet-i suğra, velayet-i vusta ve velayet-i kübra birbiri peşi sıra gelen mertebeler midir? Velayet-i suğranın kutbiyete, vustanın gavsiyete, kübranın ferdiyete baktığı doğru mudur? Makam-ı ferdiyet salt velayet-i kübraya ait bir mazhariyet midir?

Cevap Cevap

Bunlar peşi sıra gelen değil, farklı velayet çeşitleridir ve farklı yollarla ulaşılır. Kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet gibi makamların böyle eşleştirilmesinin bir dayanağı yoktur ve bu makamlar daha çok velayet-i suğra mesleğinin neticeleridir.