Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori

Ek Soru Soru

Velayet-i Vüsta

"Velayet-i vüsta" ne demektir?

Cevap Cevap

Daha önce yaptığımız bir araştırmada ne Risale-i Nur'da, ne de Mektubat-ı Rabbani'de bu konuda yapılmış bir açıklamaya rastlayamadık.

Fakat kelime olarak manası orta velayet demektir. Bahsi geçen yerde, küçük velayet, orta velayet ve büyük velayet şeklindeki bir sıralamanın içinde geçtiğine bakarak evliya mertbelerinin orta kısmının kasd edildiğinin anlaşılması maksada kafi geldiğinden izah edilmemiş olsa gerektir.