Kategori İbadet Kategori Dua Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Vedüd Zikri

Allah'ın Vedüd ismi zikredilirken ne düşünmeliyiz?

Cevap Cevap

Vedüd ismi zikredilirken Allah'ın esmasından bir isim olduğunu bir çok hikmet ve faydasının bulunduğunu düşünmek güzel olacaktır. Çünkü Allah'ı zikretmek hem dua, hem tesbih, hem de ibadettir. Ayrıca hem Allah'ı sevmek ve O'na aşık olmak, hem de Allah'ın bizi sevmesi manası da düşünülebilir. Bunun sonucunda da Allah'ın bizi diğer varlıklara sevdirmesi manası da düşünülebilir.