Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Varlığın ellibeş dil ile Allah'ı zikretmesi

Alem ve içindekiler Allah'ı ellibeş dil ile anarlar. Cümlesini açıklarmısınız?

Cevap Cevap

Alem bütün yönleriyle, esaslarıyla,  temelleriyle, parçalarıyla, hücreleriyle, atomlarıyla, esiriyle Cenab-ı Hakkın vücub-u vücuduna ve birliğine elli beş lisanla şehadet ve işaret eder. Bu dilleri özetle Bediüzzaman hazretleri Mesnevi-i Nuriye isimli eserinde şöyle açıklamaktadır:

Kainat terkiplerindeki intizam, cereyan-ı ahvaldeki nizam, suretlerdeki garabet, nakışlarındaki zinet, yüksek hikmetler, eşyadaki muhalefet ve mümaselet, camidattaki muavenet, birbirinden uzak olan şeylerdeki tesanüd, hikmet-i âmme, inayet-i tâmme, rahmet-i vasia, rızk-ı âmm, hayatlar, tasarruf, tahvil, tağyir,  tanzim, imkan, hudus, ihtiyaç, zaaf, mevt, cehil, ibadet, tesbihat, daavat, ve bunun gibi pek çok sıfatlar lisanlarıyla Hâlık-ı Kadîm-i Kadîrin vücub ve vücuduna ve evsaf-ı kemaliyesine şehadet ettikleri gibi, Esma-yı Hüsnayı tilavet ederek Cenab-ı Hakka tesbih ve Kur’an-ı Hakimi tefsir ve Resül-ü Ekremin(sav) ihbaratını tasdik ediyorlar.