Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Üstadlığın Ortaya Girmesi

İhlas Risalesinde, "olsa olsa bir üstadlık ortaya girer." diyor. Bu ne demektir?

Cevap Cevap

İki cihetle anlaşılabilir. 

1. Üstadımızın üstadlığı

2. Daha iyi bilen birisi az bilene veya bilmeyene öğretiyor. Bu da bir nevi üstadlık oluyor.