Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori

Ek Soru Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Üstadın Hemşehrisi Mevlana Halid

Sikke-i Tasdik'te Mevlana Halid'in Üstad Bediüzzaman'ın hemşehrisi olduğu yazıyor. Üsdat Bitlis Nurs köyünden, Mevlana Halid ise Irak Süleymaniye şehrinden. Nasıl hemşehri oluyorlar?

Cevap Cevap

Mevlana Halid Hazretleri, ömrünün ve hizmetlerinin en mühim kısmını Bağdad'da geçirdiği için Bağdadî olarak meşhur olmuştur. Fakat aslen Kuzey Irak'ın Süleymaniye ilindendir. Burası ise  Doğu Anadolu'nun hemen güneyinde, sınıra çok uzak olmayan bir bölgededir. Osmanlı döneminde buralar farklı bir ülkenin toprağı değildi. Bu cihetle o bölgenin insanlarına hemşehri denilmesi normaldir.

 

Ek Soru Ek Soru

Mevlana Halid hazretleri HİNDİSTAN'dan Bağdat ve daha sonra Süleymaniye'ye gelerek buradan irşad vazifesini yürütmüştür.

Cevap Cevap

Mevlânâ Halid-i Bağdadî (1779, Süleymaniye - 1827, Şam), Halidi yolunun öncüsü ünlü Kürt alim ve mutasavvıftır.

1813-1823 yılları arasında Bağdat'ta yaşamış ve Kadiri dergahında eğitim görmüş bir mevlevidir. Irak'ta Süleymaniye'ye 8 km uzakta Karadağ kasabasında doğmuştur. Zamanın ünlü hoca ve alimlerinden eğitim görmüştür. 1804 yılında Medine'ye, dört yıl sonrada Hicri 1224 yılında Hindistan'ın Cihanabad şehrinde Şeyh Abdullah Dehlevi'nin yanına giderek Nakşibendi tarikatının eğitimine girmiştir. Burada Abdullah Dehlevi'den "irşad icazeti" alarak beş tarikatta halife olmuştur. (Nakşibendi, Kadiri, Sühreverdi, Kübrevi, Çeşti) Süleymaniye'ye geri dönüp iki yıl sonra Bağdat'a giderek yerleşir. Burada öğrencilerine tefsir, hadis, tasavvuf, fıkıh gibi çeşitli dersler verir. On yıl sonra müridleri ve halifeleriyle birlikte Şam'a yerleşir. 1827 yılında Şam'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi Şam'da Salihiye'de olup ziyarete açıktır.

(Kaynak: Vikipedi Ans.)

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder