Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Üstadımızın Hulusi Abiye Suali

Barla lahikasının 1. Fıkrasında Hulusi ağabey üstadımıza: Son iki mektubunuzda sual edilen hususa cevap vermekliğim emir buyuruldu, diyor. Üstadımız Hulusi ağabeye ne sormuş?

Cevap Cevap

6. Mektubunsonunda geçen:
"Madem ben garibim ve gurbetteyim ve gurbete gideceğim; acaba şu misafirhanedeki vazifem bitmiş midir? Tâ ki sizleri ve Sözler'i tevkil etsem ve bütün bütün alâkamı kessem." fikri hatırıma geldi. Onun için sizden sormuştum ki: "Acaba yazılan Sözler kâfi midir, noksanı var mı? Yani: Vazifem bitmiş midir?" sualleridir.