Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Allah Rızası, Sevgisi ve Korkusu Kategori Ahlak Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori

Ek Soru Soru

Ümit Kesmek

Allah'ın rahmetinden ümit kesmek doğru mudur? Eğer doğru değilse bu umumi bir kaide midir? Yani her iş için, her dua için geçerli midir? Herhangi bir işte ümitsizlik, Allah'ın rahmetinden ümit kesmek midir? 

Cevap Cevap

Allah'ın rahmetinden ümit kesmek günahtır. Bir ayette Cenabı Hak şöyle buyurmaktadır: De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”(Zümer 53)  Allah'tan ümidini kesmek kafirlerin sıfatıdır; müminlerin sıfatı değildir.

Allah'ın herşeye gücü yeter. Fakat dua ederken imkansızı istemek ta doğru değildir. Dua edildiği zaman inananarak dua edilmelidir. Cenabı Hak, kudsi bir hadiste: "Ben kulumun zannı üzereyim. Beni nasıl tanırsa ona öyle muamele ederim" buyurmuştur. Biz Allah'a karşı hüsn-ü zanda bulunalım ki umduğumuza ulaştırsın. Su-i zanda bulunmayalım. Eğer su-i zanda bulunursak umduğumuza ulaşamadığımız gibi inancımız da zayıflar.

Ayrıca bakınız.

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/umitsizlik-hastaligi

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/umitsizligin-sebepleri

http://www.risaleonline.com/soru-cevap/korku-ve-umit-dengesi

 

EtiketlerEtiketler: ümit , umut , yeis , ümitsizlik

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder