Kategori İbadet Kategori Tövbe-Zikir-Şükür Kategori Ahlak Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori Takva ve Amel-i Salih Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori

Ek Soru Soru

Tövbeyi Bozmak

Tövbe eden bir kimse tövbesini bozarsa bunun hükmü nedir?

Cevap Cevap

Bir kimse tevbe ettiği halde tutamayıp tevbesini bozarsa, Allah'a vermiş olduğu sözü yerine getirmemiş ve günah işlemiş olur. Hangi günahtan dolayı tevbe etti ise tevbesini bozunca o günahı tekrar işlemiş olur.

Bunda iki durum vardır:

1. Gerçekten pişman olmadan dili ile tevbe edip sonra da tevbesini bozmak. Yani nasuh tevbesi etmemiş olmak. Bu hal istenmeyen ve hoş olmayan bir durumdur.

2. Nasuh tevbesi ettiği ve gerçekten pişman olduğu halde nefsine uyarak tevbesini bozmak. 

Bu ikisinin de durumu için çare yine nasuh tevbesidir.

Ayrıca bakınız.

http://risaleonline.com/soru-cevap/nasuh-tevbesi

http://risaleonline.com/soru-cevap/devamli-gunah-islemek