Kategori Ahlak Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori

Ek Soru Soru

Tevazuya Niyet

"Niyet tevazuyu ifsad eder." İfadesini açıklar mısınız?

Cevap Cevap

Tevazu yaşanılır bir haldir. Yani insan tevazulu olur, bu fıtri bir haldir. Fakat ben şimde tevazu yapayım demek ve buna niyet etmek fıtri olmaz. Belki bu bir riya olur. Bundan dolayı fıtri olarak bir güzel hasleti yaşamak en doğrusudur. O hasleti yaşamadığı halde ona niyet etmek o fıtri halin olmadığını veya öldüğünü gösterir.