Kategori Hadis Kategori

Ek Soru Soru

Terğib ve Terhib

"Tergib ve Terhib" hadis kitabı güvenilir bir kaynakmıdır? Bununla beraber hangi hadis kitaplarını tavsiye edersiniz?

Cevap Cevap

Terğib ve terhib güvenilir bir kitaptır. Kitapta bazı zayıf hadisler var. Fakat müellif Münziri bunlara işaret etmiştir.

Kütüb-ü Sitte, Sahih-i Buhari, Sahih-i Müslim, Kenz'ül-ummal gibi hadis kitapları tavsiye edilebilir.