Kategori İman Kategori

Ek Soru Soru

Taklidi İman

Taklidi iman ne demektir?

Cevap Cevap

Kişinin ailesinden ve yakın çevresinden taklit yoluyla öğrendiği delile ve araştırmaya dayanmayan imana denir. Böyle bir iman kuvvetli olmayıp şüphelere çabuk mağlup olabilir. (Bkz. Sikke-i Tasdik-i Gaybî)