Kategori İman Kategori

Ek Soru Soru

Tahkiki iman

Tahkiki iman ne demektir?

Cevap Cevap

Taklit yoluyla çevreden elde edilen bir imanla yetinmeyip delil ve araştırmalar sonucunda elde edilen kuvvetli imana denir. Böyle bir iman kolay kolay şüphelere mağlup olmaz. Tahkiki imanın da üç kuvvet meretbesi vardır. 1- İlmel yakîn 2- Aynel yakîn 3- Hakkal yakîn. (Bkz. Sikke-i Tasdik-i Gaybî)