Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Tabiatçıların En Çok Salabet ve Hararete Güvenmeleri

Birinci Söz’de geçtiği üzere, tabiatçılar neden en çok salabet ve hararete güveniyorlar?

Cevap Cevap

Tabiatçılar kendi batıl inançlarına göre eşyaya hakiki tesir verirler ve bizzat iş gördüklerini düşünürler. Bu bakış açısıyla etraflarına baktıklarında salabet yani sertlik ve harareti en çok iş yapan ve en güçlü şeyler arasında görürler. Bu sebeple en çok bunlara güveniyorlar denebilir. (Bkz. sözler, 1. Söz)