Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Sureten Menfi ve Ademi

"Evet ekseriyet-i mutlaka ile hayır ve mehasin ve kemalât, vücuda istinad eder ve ona raci' olur. Sureten menfî ve ademî de olsa, esası sübutîdir ve vücudîdir." Cümlesindeki sureten ifadesini nasıl anlamalıyız?

Cevap Cevap

Buradaki sureten ifadesi, kısas gibi, cihad gibi, had cezası gibi şeylerle alakadardır. Bazı hayırlar ve güzellikler görünüşte zararlı gibi, yok etmek gibi görünebilir. Mesela kısasta biri öldürülüyor. Görünüşte ademi bir şey, ama kısasta hayat vardır. Buna diğerlerini kıyas ediniz.

 

EtiketlerEtiketler: Adem , vücud , hayır , şer , risale-i nur

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

YorumMumammed Selahaddin Yıldız demiş ki:

adem ,olmama yok olma manasına geldiğine göre hayır ve kemalatın adem olmasına şu misali de verebiliriz gıybet etmemek ,adam öldürmemek ,içki içmemek....sureten adem yok ama hakikatte emr-i ilahiye itaat noktasında vücudidir