Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Sünnet ve Huzur

11. Lem'ada sünneti yaşayanlar hakkında söylenen "bir nevi’ huzur ve ibadet kazanır" cümlesinden insanın kalben huzur duymasını mı, yoksa allahın huzurunda oldugunu bilmesini mi anlayacagız?

Cevap Cevap

Bu cümlede kasdolunan mana, Allah’ın huzurunda olduğunu hatırlamak ve hissetmektir. İhlâs Risalesi’nde bu huzuru şöyle anlatır:

"İman-ı tahkikînin (araştırma ve delillere dayanan imanın) kuvvetiyle ve marifet-i Sânii (yüce sanatkârı  tanımayı) netice veren masnuattaki (sanat eserlerindeki) tefekkür-i imanîden (imana dair düşünclerle) gelen lemaat (nur parıltıları) ile bir nevi’ huzur kazanıp, Hâlık-ı Rahîm'in (merhametli yaratıcnın) hazır ve nâzır olduğunu düşünüp, ondan başkasının teveccühünü (ilgisini) aramayarak; huzurunda başkalarına bakmak ve başkalarından meded aramak o huzurun edebine muhalif (ters) olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup ihlâsı kazanır.”

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder