Kategori Sünnet-i Seniyye Kategori

Ek Soru Soru

Sünnet-i Seniyye'deki Efal, Ahval, Akval

Sünnet-i Seniye Risalesi'nde geçen, Efendimize (asm) ait şu üç durumu, efal, ahval, akvalini örneklerle açıklar mısınız?

Cevap Cevap

Resul-ü Ekrem (asm) Efendimiz, bize üç yönden rehberdir. Fiilleriyle, halleriyle ve sözleriyle...

Ef'al, fiiller demektir. İbadetleri, adetleri onun fiilleridir.

Ahval, haller demektir. Ahlakı ve insanlara karşı davranışları buna misal olur.

Akval, sözler demektir. Bütün sözleri, emir ve tavsiyeleri buna girer.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder