Kategori Üstad Bediüzzaman Kategori Risale-i Nur Hizmeti Kategori

Ek Soru Soru

Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri

"Biraderim Süleyman Efendi işaret buyurulan zattır." Bu söz Üstad'a mı aittir? Eğer öyleyse "işaret buyurulan" derken Üstad neyi kastetmiştir?

Cevap Cevap

Risale-i Nur eserlerinde ve Üstadın mektublarında böyle bir rivayet geçmediği gibi, kendi talebelerinden de böyle bir rivayet yoktur. Kısacası bu rivayetin aslı yoktur.

Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur'un, Kur'an hakikatlerini izah ve isbat ederek yaptığı hizmetle, önümüzdeki istikbalde de dünyayı aydınlatmaya devam edeceğini söyler.

Hatta İslam Dünyasının birliğini sağlayarak halife olacak Mehdi Hazretleri'nin dahi insanların imanlarını kuvvetlendirmek için Risale-i Nur'u hazır bir program olarak tatbik edeceğini mükerreren bildirir.

Ayrıca Hazret-i Üstad,  Risale-i Nur Talebelerinin kıyamete kadar devam edeceğini ve kıyametin de yakın olduğunu haber vermektedir.

Dolayısıyla Bediüzzaman Hazretleri'nin kendisinden sonra Risale-i Nur hizmeti dışında işaret buyurduğu başka bir yol veya bir şeyh yoktur.

1- "Risale-i Nur eczaları, elbette Küre-i Arz ve küre-i havaiyeyi kendi ile alâkadar eder ve bu asrı ve istikbali kendi ile meşgul edecek bir hakikat-ı Kur'aniyedir ve ehl-i iman elinde bir elmas kılınçtır.” (Emirdağ Lahikası, s.47)

2- “Bu hakikatdan anlaşılıyor ki; sonra gelecek o mübarek zat, Risale-i Nuru bir programı olarak neşir ve tatbik edecek. O zâtın ikinci vazifesi, Şeriatı icra ve tatbik etmektir.” (Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 9)

3- "Risalet-in Nur şakirdlerinin taifesi, âhirzamanda, o taife-i kübra-i a'zamın âhirlerinde bir hizb-i makbul olacağını işaret eder" (Kastamonu Lahikası, 28)

 

EtiketlerEtiketler: halef , halife

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder