Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Şuaların Teşekkülü

Üstadın, Sözler Lemalar gibi eserleri talebelerine yazdırdığını biliyoruz. Peki Şualarda, mahkemede cereyan eden hadiseleri kim yazmış? Çünkü birinci ağızdan anlatılıyor. Mahkeme zabıtlarının derlenmesiyle mi vücuda gelmiş? Üstad mı istemiş?

Cevap Cevap

Mahkeme müdafaalarını ve tutanaklarını ve buna dair bilgileri ve Şualarda geçen diğer mektubları Başta Hüsrev Efendi olmak üzere talebelerine yazdırmıştır. Buna dair bazı mektublar vardır.