Kategori Allah’ın İsim ve Sıfatları - Marifetullah Kategori

Ek Soru Soru

Şiddet-i Zuhurdan Gizlenme

Münacat Risalesi'nde geçen "Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş ve ey kibriya-yı azametinden tesettür etmiş olan Sâni-i Hakîm ve Hâlık-ı Rahîm" sözünü izah edebilirmisiniz?

Cevap Cevap

Bu cümlede iki cümlecik var.

"Ey şiddet-i zuhurundan gizlenmiş" cümleciğinde kasdedilen mana, zatının gözlerden gizlenmesi değildir. Çünkü zatını gözlerden gizleyen şiddet-i zuhuru değil, hadisin ifadesiyle yetmiş bin nurani perdeleridir. Kasdedilen mana, varlığının ve her yerde onun icraatte olduğunun fark edilememesidir.

İmam-ı Gazali (ra) Esma-i Hüsna şerhinde "Zahir" isminin izahında bu konuya mealen şöyle  açıklık getirmektedir:

Zahir görünen demektir. Allahu Teala her yerde sanatları ve icraatleriyle kendini göstermektedir. Öyle ki onun eseri olmayan hiç bir şey, hiç bir mekan yoktur. Böyle olduğu için varlığı çok açık olduğu halde görünmez olup gizlenmiştir. Çünkü;

Eşya zıttıyla bilinebilir. Işığı biliyorsak bunun sebebi karanlığın varlığıdır. Karanlık hiç olmasaydı, ışık olduğu halde insanlar onu anlayamaz, gördüğü halde gördüğünü bilemezdi.

İşte bu sebeble, Allah her yerde varlığını çoklukla gösteren icraatlerde bulunduğu ve onun eseri olmayan şeyler bulunmadığı için insanın zıttıyla kıyaslama yapmasına imkân kalmamıştır.

Yani 'şunlar Allah'ın sanatları, şunlar ise tesadüf eseri' diyerek farkı anlayacağı bir zıtlık kâinatta yoktur. Bu hal sebebiyle, Allah cc. olağanüstü eserleriyle kendi varlığını çok şiddetli bir surette gösterdiği halde insanlar onun varlığından gafil olabilmektedirler.

"Kibriya-yı azametinden tesettür etmiş" cümleciğindeki mana ise nihayetsiz büyüklüğünden dolayı gizlenmiş demektir. Burada kasdedilen,  Allahu Teala'nın zatının sonsuz büyüklük ve yüceliğidir. Dünya o yüceliğin görünmesini kaldıracak kabiliyetten yoksundur. Bu yüzden Musa as. Allah'tan kendisine görünmesini dilediğinde, Allah dağa tecelli etti ve dağ buna tahammül edemeyip paramparça oldu.

Fakat nur alemi olan Cennet'te Allah müminlere bu kabiliyeti verecek ve orada aradaki perdeler kalktığında müminler Allah'ı görmekle şereflenecekler inşaallah.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder