Kategori Şeytanlar ve Cinler Kategori

Ek Soru Soru

Şeytanın Melek Olup Olmadığı

Şeytan melek midir?

Cevap Cevap

Şeytan cindir melek değildir. Kuranda şöyle buyrulur “Bir zaman meleklere “Ademe secde edin” demiştik; İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerden idi; Rabbinin emrinden çıktı.” (Kehf, 50)