Kategori Şeytanlar ve Cinler Kategori

Ek Soru Soru

Şeytanın Marifeti

Şeytanda marifet var mıdır?

Cevap Cevap

Kalbi daima yoldan çıkarma, dalaleti telkin etmekle ve aklı daima küfrü tasavvur etmekle ve inanmaya engel olacak fikirlerle meşgul olduğu için,  kalbinde ve aklında marifet için hiç boş yer kalmamıştır. (Bkz. İşaratül İ’caz)