Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori Dünya Hayatı Kategori Muhtelif Kategori Yaratılış Sırları Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Şerler Yaratılmış mıdır

Şerlerin vücudu var mıdır? Emr-i itibari mi yoksa emr-i sabit midir?

Cevap Cevap

Şerler, kainatta bilkuvve yani potansiyel itibariyle vardır. Bu cihetle şerler emr-i itibari olup vücud-u haricileri yoktur. İnsan, cüzi iradesiyle bu şerleri kesbettiği zaman yani işlediği anda Allah, o şerleri yaratır. Dolayısıyla bu yaratılan şerlerin vücud-u haricileri vardır. 

Mesela bir kimse birini bir aletle öldürebilir. Bu öldürebilir kısmı emr-i itibaridir. Vücud-u haricisi yoktur. Ne zaman o kimse öldürmek niyetiyle o aleti kullanır ve Allah da öldürme ve  ölüm fiilini yaratırsa o zaman vücud-u harici giymiş olur.