Kategori Tövbe-Zikir-Şükür Kategori

Ek Soru Soru

Sekine Duasının Okunuşu

Sekine duasının nasıl okunacağına dair kesin bir rivayet var mıdır? Okunuşu nasıl olmalıdır?

Cevap Cevap

Sekine'nin nasıl okunacağını Üstad Bediüzzaman Kastamonu Lahikasında şöyle açıklar:

"İsm-i Azam olan Esma-i Sitte (Allah'ın altı ismi) on dokuz defa. Arkasında olan ayetleri, her biri bir maksat içindir. İsteyen umumunu da Esma-i Sitte ile beraber on dokuz defa okur. İsterse maksadına muvafık ayetleri beraber on dokuz defa okusun"