Kategori Sünnet-i Seniyye Kategori

Ek Soru Soru (!! Bu konuya ait ek sorular için tıklayın)

Sarık mı, Cemaat mi?

Sarıkla tek basına namaz kılmak mı daha faziletlidir, yoksa sarıksız cemaatle kılmak mı?

Cevap Cevap

“(Habibim ya  Muhammed!) de ki: ‘eğer Allah’ı seviyorsanız o halde bana tabi’ olun ki  Allah da sizi sevsin.’”(Âl-i İmran 31) Bu ayet-i Kerimenin ferman ettiği gibi, şüphesiz sünnet-i seniyyenin her âdabına uymak hedefimiz olmalıdır. Çünki sünnet-i Seniyyeye uymak dünya ve ahiret saadetini kazandırdığı gibi bütün kemalatın esası olan muhabbet-i ilahiyenin de yegâne vesilesidir.

Evet, camiye gidip cemaatle namaz kılmak; imam, cami ve cemaatin islamî ölçülere uygun olması şartıyla, ehemmiyet arz eder. Çünki milletin içine girmekle onlara faydalı olmak ve onlardan istifade etmek cihetleri vardır. Bu noktada Peygamberimiz (asm) mealen  “Toplumun sıkıntılarına tahammül edip onların arasına katılan birisi toplumun sıkıntılarına tahammül etmeyerek inzivaya çekilip ibadet edenden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.

Fakat camiye gidip gelirken büyük günahlara maruz kalmak tehlikesi varsa sarıkla evlerimizde namaz kılmak daha hayırlıdır.

 

Ek Soru Ek Soru

Peki büyük günaha girme ihtimali yoksa bile İmam-ı Rabbani Hz.ler, bid'aların olduğu yerde camiye gidilmez buyurmuştur. Bu asırda bid'alar had safhadadır. O zaman nasıl anlamalıyız...

Cevap Cevap

İmam-ı Rabbanî'nin sözü yanlış yazılmış şöyle olacak: "İmam-ı Rabbanî demiş ki: "Bid'a olan yerlere girmeyiniz." Maksadı, sevabı olmaz demektir; yoksa, namaz battal olur değil."

Hem cemaat, hem sarık en güzelidir. Yani camiye gidip orada sarıkla namaz kılmak en doğrusudur.