Kategori Sünnet-i Seniyye Kategori

Ek Soru Soru

Sarığın Ucunu Sağdan Sarkıtma

Sarığın ucunu sağ omuzdan, öne doğru sarkıtmanın nedeni nedir? Üstad Hazretleri de böyle mi bağlamıştır?

Cevap Cevap

Peygamberimizin (sav) sarığın ucunu arkadan sarkıttığına dair hadisler daha çok bilinse de sağdan sarkıttığına dair hadisler de vardır. Yani her ikisi de sünnettir.

Cennetle müjdelenen on büyük sahabiden biri olan Abdurrahman bin Avf (ra)'dan şöyle rivayet edilmiştir:

"Resulullah (sav) bana sarık sardı ve taylasanını (ucunu) önüme (sağdan) ve arkama sarkıttı" (Ebu Davud, c.4, s. 341)

"Resulullah (sav) bir valiyi, ona sarık sarıp ucunu sağ taraftan kulağa doğru sarkıtmadan tayin etmezdi." (Feyzu'l-Kadir, c. 5, s. 192)

Üstad Bediüzzaman'ın sarığı sağdan sarkıtmış olduğu bir fotoğrafı vardır ve en meşhur iki fotoğrafından biridir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder