Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

samimi ihlas

Risale'de geçen "Çünkü samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa neticesiz kalmaz" cümlesini açıklar mısınız?

Cevap Cevap

Yazdığınız cümlenin devamında şu cümle var: "Evet ihlas ile kim ne isterse Allah verir."

Yani Allah'ın bu dünyada geçerli olan bir adeti şudur ki; 'Samimi bir gayretle çalışan, şerre de çalışsa muvaffak olur.'

Mesela, dinsizliği yaymak için büyük bir gayretle çalışan bazı komiteler son iki asırdır bunda başarılı olmuşlardır.  Yani kendilerince olan samimi gayretleri netice vermiştir. Örnekler çoğaltılabilir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder