Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Salabet ve Hararet

Birinci sözde geçen "en güvendiğin salabet ve hararet emir tahtında hareket ediyorlar" cümlesindeki, salabet ve hararet ehl-i felsefenin nasıl temel taşı olmuş ve ne demektir? Yani sertliğe ve sıcaklığa güvenlerini hangi fikirlerle ortaya koymuşlardır?

Cevap Cevap

Tabiatçılar kendi batıl inançlarına göre eşyaya hakiki tesir verirler ve bizzat iş gördüklerini düşünürler. Bu bakış açısıyla etraflarına baktıklarında salabet yani sertlik ve harareti en çok iş yapan ve en güçlü şeyler arasında görürler. Bu sebeple en çok bunlara güveniyorlar denebilir. (Bkz. sözler, 1. Söz)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder