Kategori Sahabe ve Âli Beyt Kategori

Ek Soru Soru

Sahabelerin İmanı İle Bizlerin İmanı

“Sahabeler peygamberimizi gördüler iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyle ise bizim imanımız daha kuvvetlidir.” Denilebilir mi?

Cevap Cevap

Elbette sahabelerin imanı daha kuvvetlidir. Onların peygamberlerden sonra faziletçe insanların en üstünleri olduklarına Ehli Sünnet vel Cemaat’in icmaı vardır.

Sahabeler, bütün dünya karşılarında iken ve islama zıt iken islamiyet daha çekirdek hukmünde iken iman ettiler.

Daha sonra islamiyet ağacı büyüdü, dalbudak verdi kocaman bir İslam Dünyası ortaya çıktı. Evliyalar alimler adil yöneticiler gibi milyonlar meyveler verdi. Biz bu meyveleri gördük ve bu İslam toplumunda yetiştik ve iman ettik. Bazı küçük vesveselerle dahi bazen şüpheye düşen bu asırdaki müminlerin imanı nerede? Bütün dünya karşılarında olduğu halde şüpheye düşmeyen sahabelerin imanı nerede? (Bkz. Sözler, 27. Söz Sahabeler Risalesi)