Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori

Ek Soru Soru

Sahabeler ve Risale-i Nur Talebeleri

Sahabelere nübüvveti temsil eden küçük bir "Muhammediyet" yerleşmiş ise, sonraki alim ve evliyaların alemine velayeti temsil eden küçük bir "Ahmediyet" yerleştiğine göre Nurcular nasıl sahabe mesleğini yaşıyor oluyorlar? Nurcularda Muhammediyetin yerleşmiş olması için sahabe olmaları gerekmiyor mu?

Cevap Cevap

Sahabe mesleğinden maksad aynen sahabe faziletini taşımak değildir. Bu zaten mümkün de değildir. Sahabeler gibi doğrudan imanın, İslam'ın, dinin temellerinin ve sünnet-i seniyyenin yerleşmesi için çalışmak demektir. Dinin ana mevzularına daha fazla ağırlık vererek işi temelden almak demektir.