Kategori Güzel Huylar ve Güzel Ahlak Kategori

Ek Soru Soru

Sabrı Dağıtmamak

Allah insana kaldıramayacağı şeyleri yüklemeyeceğini vaad ettiği halde neden İnsanlar yaşadıkları sıkıntılara karşı çoğu zaman sabır edemiyorlar?

Cevap Cevap

Sabırlarını yanlış kullandıkları için sabredemiyorlar. Sıkıntı içerisinde olan bir insan, bu güne kadar yaşadıklarını ve bu sıkıntıların ilerde de devam edeceğini düşünürse tahammül gücü zayıflar. Yani sabrını geçmiş ve geleceğe dağıtmış olur. Bu yüzden başına gelen musibet gözünde büyür ve sabredemez olur. Halbuki yalnız içinde yaşadığı zamanı düşünse , Allah tarafından ona verilmiş olan sabır kuvveti her musibete kafi gelir. (Bkz. Sözler, 21. Söz)