Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur’un Hususiyetleri Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Risalei Nurun Başta Perdeli Gitmesi

Risale-i Nur, sair kitablara muhalif olarak başta perdeli gidiyor; gittikçe inkişaf eder. Üstadın başta perdeli gidiyor demesi tam olarak nedir acaba?

Cevap Cevap

Risale-i Nur'un başta perdeli gitmesi ile alakalı birkaç madde aklımıza geliyor:

1. Az sözle çok şey anlatacak şekilde Risale-i Nur'un veciz ifadeler kullanması

2. Risale-i Nur'un bir yerinde biraz daha kapalı olarak ifade edilen bir meselenin diğer bir yerde daha detaylı izah edilmesi

3. Bir mevzunun sadece bir defa okunmasının yeterli olamayacağı belki aynı mevzunun defalarca okunması ile hakikatlerin daha da inkişaf edeceği

4. Risale-i Nur'un bir meseleyi başta özet olarak yani icmali olarak anlatıp daha sonra meselenin ilerleyen bölümünde o meseleyi dataylı bir şekilde şerh ve izah eder.