Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Talebeliği Kategori Risale-i Nur Hizmeti Kategori

Ek Soru Soru

Risale-i Nur Talebeliği

1-Risale-i Nur'a talebe olmanın şartları nelerdir? 

2-Talebe kalmanın yolları,sırları ve usülleri nelerdir?  

Cevap Cevap

Risale-i Nur'a talebe olmanın şartları:

1. İhlas

2. Takva

3. Sünnet-i seniyeye ittiba

4. Yazı yazmak

5. Hatt-ı Kuranı muhafaza etmek

6. Sadakat

7. Sebat,

Bu ikisi üstad tarafından şöyle ifade edilir: Tam ve halis bir sadakat ve daimi sarsılmaz bir sebat

8. Namazın arkasındaki tesbihatı yapmak

9. Namazı tadil-i erkana göre kılmak

10. Hayatının en mühim vazifesi Risale-i nurun neşir ve hizmeti bilmek

11. Kuran öğrenip öğretmek

Gibi şartlardır.

Risale-i Nur'a talebe olma şartları devam ettiği müddetçe talebe olarak kalınır. Bunun en önemli sırrı ve usulü talebelik şartlarına azami ölçüde dikkat etmektir. Ayrıca Risale-i nurlardaki hakikatleri daimi bir surette mütalaa etmek de talebeliğin devamı için önmelidir.

Ayrıca bakınız.

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/ustada-talebelik

https://www.risaleonline.com/soru-cevap/risale-i-nur-talebesi-olmanin-sartlari