Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Padişah-ı Ruhani

Hanımlar Rehberi'nde geçen "Eğer o amir, zahiri ve batıni bir padişah-ı ruhani olsa..." cümlesiyle anlatılmak isteneni izah eder misiniz?

Cevap Cevap

Bu cümle ile devletin sultanı olduğu halde aynı zamanda evliya olan zatlar kasdediliyor.

Bunlar zahiren, yani dış görünüşte sultan oldukları gibi; batınen, yani iç dünyalarında ve manevi sahada da büyük makam sahibi sultanlardır.

Emevî sultanlarından asrının müceddidi olan büyük veli Ömer bin Abdulaziz'i misal olarak verebiliriz.

 

EtiketlerEtiketler: Padişah-ı Ruhani

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder