Kategori Sahabe ve Âli Beyt Kategori

Ek Soru Soru

On İki İmam

On iki imam hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap Cevap

Hz. Peygamber (asm)'ın neslinden gelen ve Hz. Ali'nin oğlu Hz. Hüseyin'den peş peşe devam eden  yüksek ilim ve velayet sahibi 12 büyük zata verilen isimdir. Risale-i Nur'un bir kaç yerinde 12 imamdan bahs edilmiştir.

"Âl-i Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'ın içindeki büyük evliya ve Ali (ra) ve Hasan (ra) ve Hüseyin (ra) ve ehl-i beytin oniki imamı..." (7. Şua)

İsimleri şunlardır:

1- Hz. Ali (ra)
2- Hz. Hasan (ra)
3- Hz. Hüseyin (ra)
4- Hz. Ali Zeynelâbidin (ra)

5- Muhammmed Bâkır (ra)
6- Ca'fer-i Sadık (ra)
7- Mûsa Kâzım (ra)
8- Ali Rıza (ra)
9- Muhammed Takıy (ra)
10- Ali Hâdî (ra)
11- Hasan el Askerî (ra)
12- Muhammed Mehdî (ra)

Şiiler bu sonuncu imamın küçük yaşta gözden kaybolduğunu fakat ölmediğine ahir zamanda tekrar ortaya çıkarak ahirzamanın büyük Mehdisi olacağına inanırlar.

Ehl-i sünnet ise buna karşı çıkarak ahirzamandaki Mehdi'nin, yine ehl-i beytten olarak o zaman dünyaya geleceğine ve bu ikisinin farklı olduğuna inanırlar.

 

EtiketlerEtiketler: ehl-i beyt , on iki imam

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder