Kategori Kader ve Cüz'î İrade Kategori

Ek Soru Soru

Olmadan Evvel ve Olduktan Sonra Yazılma

Herşeyin olmadan evvel ve olduktan sonra kaderde yazıldığı ne demektir, nasıl oluyor?

Cevap Cevap

Allahu Teala Hazretleri, varlıklar yaratılmadan önce,  Levh-i Mahfuz ve Kalemi yaratmış ve gelecekte olacak herşeyin kaderini önceden o Levh-i Mahfuz'a yazmıştır.

Vakti geldikçe herşey kaderde yazdığı gibi ortaya çıkar ve bu sefer Levh-i mahfuz'a bir kez daha olmuş şekliyle yazılır. Bu iki yazılış tamamen aynı olmasa gerektir.

Birincisi ilmi bir yazı iken, ikincisinin görüntülü bir kayıt olması muhtemeldir. Buna işaretle Üstad Bediüzzaman Haşir Risalesi'nde şu izahları yapar:

"Şu yüksek dağda padişaha mahsus bir büyük fotoğraf kurulmuş ki (Haşiye) bütün bu yerlerde ne cereyan eder, suretini (görüntüsünü) alıyorlar. Demek o zât emretmiş ki; mülkünde cereyan eden bütün muamele ve işler zabtedilsin (kaydedilsin).

(Haşiye): Burada padişaha mahsus bir büyük fotoğraf işareti ve hakikatı "Levh-i Mahfuz" demektir." (Haşir Risalesi)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder