Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Nübüvvet-Hadisatı İstikbaliye

"Hakaik-i imaniyeye girmeyen cüz'î hâdisât-ı istikbaliye nazar-ı Nübüvvette ehemmiyetsizdir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap Cevap

Peygamberlerin gönderilme gayelerinin başında insanlara iman hakikatlerini anlatmak ve onları imana davet etmek vardır. Gelecekle alakalı meseleler de eğer iman hakiaktleri ile alakalı ise Peygamberimiz (s.a.v) nokta-i nazarından önemlidir. Eğer imana dair meselelerden değilse o zaman o kadar önemli değildir.