Kategori Risale-i Nur Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Niyet Nasıl Günahı Sevaba Kalbeder

"Ve keza nazar ile niyet, mahiyet-i eşyayı tağyir eder. Günahı sevaba, sevabı günaha kalbeder. Evet niyet âdi bir hareketi ibadete çevirir. Ve gösteriş için yapılan bir ibadeti günaha kalbeder. Maddiyata esbab hesabıyla bakılırsa cehalettir. Allah hesabıyla olursa, marifet-i İlahiyedir." (Mesnevi-i Nuriye)  Burada geçen "günahı sevaba kalbeder" kısmını  izah eder misiniz?

Cevap Cevap

Normalde birini öldürmek en büyük günahlardandır. Fakat cihad esnasında bunu yapmak sevap olur. Farkı niyettir. 

Her hangi bir kimsenin yaptığı hataya su-i zanla bakılırsa günah olur. Ama hüsn-ü zanla bakılırsa yine günahı sevaba kalbeder. Aradaki fark nazar yani bakış açısıdır.

 

EtiketlerEtiketler: niyet , sevap , günah , nazar

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

Yorummuhammed numan demiş ki:

Hüsn-ü zanla nazar değiştirmezki günahı. daha fazla ihtiyaç ve nümune verseniz