Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori Dünyadaki İmtihan Kategori Muhtelif Kategori Dünya Hayatı Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Namazda Telefon Çalarsa

Cemaat ile namaz kılarken cep telefonunun uzun uzun çalması halinde ne yapmalı? Kapatmalı mı? Namazı bozmalı mı? Yoksa hiç uğraşmamalı mı?

Cevap Cevap

Cemaat ile namaz kılındığı için önceden tedbir alarak sessize almak veya kapatmak en uygun olanıdır. Fakat eğer unutulmuş ise, namazı bozup telefonu susturduktan sonra namaza tekrar yetişebiliyorsa, o zaman namazı bozabilir. Ama namazı bozduğunda namaza yetişemeyecekse bir şey yapmadan beklemelidir. Namaz esnasında kapatmaya çalışmamalıdır.