Kategori İbadet Kategori Namaz Kategori Fıkıh Kategori

Ek Soru Soru

Namazda Cemaatin Tekbir Getirmesi

Cematle namaz kılarken biz de imamın arkasından tekbir getirecekmiyiz?

Cevap Cevap

İmam tekbir getirdiği zaman cemaat de tekbir getirmeli. İmam-ı Azam Ebû Hanîfe'ye göre, cemaatin tekbîri imamın tekbirine eşlik etmelidir. İmameyn'e (Ebû Yusuf ile Muhammed) göre imamın tekbirinden hemen sonra olmalıdır.(1)

Kaynak: Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı