Kategori Dünya Hayatı Kategori Muhtelif Kategori Muhtelif Kategori

Ek Soru Soru

Müzik Dinlemek

Müzik dinlemek haram mıdır, yoksa şarkının sözlerine göre değişir mi? İnsanların hemcinsleri olmayan sanatçıları dinlemesi günah mıdır?

Cevap Cevap

Bediüzzaman hazretlerinin müzikle alakalı verdiği güzel bir ölçü var. o ölçüye göre ilahi aşkları, İslamı, Allah'ı, peygamberi, ahireti hatırlatıyor ve ulvi hisleri uyandırıyorsa caizdir. dünyayı, şehveti, günahı, isyanı ve benzeri şeyleri hatırlatıyor ve yetimane hüzünleri uyandırıyorsa caiz değildir. burada herkesin hakemi kendi vicdanıdır. Kadının sesi erkeğe mecburi bir durum yoksa haramdır.

Bediüzzaman hazretlerinin İşarat'ül-icaz adlı eserinde verdiği ölçü şöyledir:

"şeriatça bazı savtlar(sesler) helâl, bazıları da haram kılınmıştır. Evet ulvî hüzünleri, Rabbanî aşkları îras eden sesler, helâldir. Yetimane hüzünleri, nefsanî şehevatı tahrik eden sesler, haramdır. Şeriatın tayin etmediği kısım ise, senin ruhuna, vicdanına yaptığı tesire göre hüküm alır." (İşarat'ül-icaz)

 

EtiketlerEtiketler: müzik , helal , haram , savt

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder
 
Yorumlar

YorumFaik Şenler demiş ki:

Hanefi mezhebine göre musiki icrâsı ve bunu dinlemek haramdır.(Savaşta vurulan kös ve düğünlerde çalınan tef istisnadır. (el-Merginani- el-Hidaye)