Kategori Kötü Huylar ve Kötü Ahlak Kategori

Ek Soru Soru

Mümine Adavet

Bir mümin, diğer bir mümine kin ve adavet, düşmanlık ederse nasıl bir zulüm etmiş olur?

Cevap Cevap

Bediüzzaman Hazretleri, Uhuvvet (Kardeşlik) Risalesinde bu suale şöyle cevap verir:

"Nasılki sen âdi küçük taşları, Kâ'be'den daha ehemmiyetli ve Cebel-i Uhud'dan (Uhud Dağı'ndan) daha büyük desen, çirkin bir akılsızlık edersin. Aynen öyle de: Kâ'be hürmetinde olan iman ve Cebel-i Uhud azametinde (büyüklüğünde) olan İslâmiyet gibi çok evsaf-ı İslâmiye (islâmî sıfatlar); muhabbeti ve ittifakı (sevmeyi ve birliği) istediği halde, mü'mine karşı adavete (düşmanlığa) sebebiyet veren ve âdi taşlar hükmünde olan bazı kusuratı (kusurları), iman ve İslâmiyete tercih etmek, o derece insafsızlık ve akılsızlık ve pek büyük bir zulüm olduğunu aklın varsa anlarsın!.." (22. Mektub)

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder