Kategori Peygamberlik Vazifesi ve Diğer Peygamberler Kategori Muhtelif Kategori Melekler ve Ruhaniler Kategori

Ek Soru Soru

Meleklerden Peygamber Gelmiş midir?

Hac Suresinde geçen, "75-Allah, meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah, Semî‘ (hakkıyla işiten)dir, Basîr (kemâliyle gören)dir." Ayeti nasıl anlamalıyız.

Cevap Cevap

Meleklerden insanlara peygamber gelmemiştir. Fakat meleklerden meleklere peygamber gelmiştir.  Cebrail as, Mikail as, İsrafil as ve Azrail as meleklerin peygamberleridir.