Kategori Ahirzaman ve Kıyamet Alametleri Kategori

Ek Soru Soru

Mehdi Kişiye Göre Değişir mi

Ahir zamanda gelecek olan mehdi bir mi olur yoksa değişik belde ve ülkelere göre farklı mı olur? Mesela bana göre mehdi falanca size göre başka olabilir mi?

Cevap Cevap

Ahirzamanda Mehdi'nin geleceğini ve zulümle dolu olan yer yüzünü adaletle dolduracağını müjdeleyen o kadar çok hadisler vardır ki, İslam âlimlerinden bazı büyükler, "Mehdi'nin gelceği haberi mütevatirdir" (doğruluğu kesin bir haberdir) demişlerdir. Mehdi ile kasd olunan ahirzamanda gelecek, Peygamber neslinden olacak ve onun sayesinde İslam tekrar yeryüzüne hâkim olacak zattır.  Yani görüşler bana sana göre değişse de mehdi değişmez. Onun kim olduğunu kesinlikle anlamak ancak, İslam birliğinin sağlanmasıyla mümkün olacaktır.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder