Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori

Ek Soru Soru

Mana ve rüya alemi

Mana âlemi ve rüya âlemi hakkında bilgi verebilr misiniz?

Cevap Cevap

Âlem-i mana ve rüya âlemi tabirleri birbirlerinin yerlerine de kullanılabilen tamlamalardır. Bununla birlikte mana alemi dendiğinde bazen misal alemi( ayna gibi ahret alemlerindeki ve dünyadaki eşyaların, amellerin ve işlerin yansıdığı, görüntülendiği alemdir.) kastedilir. Bazen de gayb alemi manasında kullanılır. Bazen ilahi ilimdeki suretler kast edilerek “mana aleminden” gibi tabirler kullanılır. Bu alem ruhani varlıklara uygun olduğu için ruhlar ve melekler bulunur. Melekler, varlığın tesbihlerini ve ibadetlerini taktim ettikleri alemdir. Evliyanın seyr-i sülukta gezdiği alemdir.  

Rüya alemi dediğimiz şey ise misal alemidir ki yukarıda tanımlaması geçti. İkisi de gayb alemlerindendir.

 

EtiketlerEtiketler: mana alemi , gayb alemi , rüya alemi , misal alemi

Alakalı SorularAlâkalı Sorular:

Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder