Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori Tasavvufî Meseleler Kategori

Ek Soru Soru

Kutbiyyet, Gavsiyyet, Ferdiyyet

Sikke-i Tasdik'te bahsi geçen evliyalıkdaki kutbiyet, gavsiyet ve ferdiyet makamları ne anlama geliyor?

Cevap Cevap

Kutbiyyet, kendi çevresinde bulunan evliyaların üzerinde tasarrufu olan bir velilik makamıdır. Kutubların en büyüğüne Kutb-ul Azam denir.

Gavsiyyet, ehl-i imanın maadi manevi sıkıntılarına yardım eden bir velayet makamıdır.

Ferdiyet ise, bütün evliyalar kutb-u azama bağlı olduğu halde onun tasarrufu altında bulunmayan büyük bir velayet makamıdır.