Kategori Kur’an’ın Kıymet ve Ehemmiyeti Kategori

Ek Soru Soru

Kur'an'ın Nurlu Altı Ciheti

Yedinci Şua'da Kur'an'ın altı cihetten nurlu olduğu anlatılıyor. Bu yönleri nasıl anlamalıyız?

Cevap Cevap

Bu mesele 7. Şua Ayetü'l Kübrâ Risalesi'nde şu şekilde geçiyor:

"Kur'anın altı ciheti nuranidir, sıdk ve hakkaniyetini gösterir. Evet, 1-altında hüccet ve bürhan direkleri, 2-üstünde sikke-i i'caz lem'aları, 3-önünde ve hedefinde saadet-i dâreyn hediyeleri, 4-arkasında nokta-i istinadı vahy-i semavî hakikatları, 5-sağında hadsiz ukûl-ü müstakimenin delillerle tasdikleri, 6-solunda selim kalblerin ve temiz vicdanların ciddî itminanları ve samimî incizabları ve teslimleri; Kur'anın fevkalâde, hârika, metin ve hücum edilmez bir kal'a-i semaviye-i arziye olduğunu isbat ettikleri gibi..." (7. Şua)

Burada Kur'an'ın nasıl parlak bir nur kaynağı olduğunu anlatmak için mecazi bir üslup tercih edilerek sanki Mushaf-ı Şerif'in üstü-altı, önü-arkası ve sağı-solu nurlu olup bütün yönlerine maddi bir ışık saçıyormuşçasına güzel bir tasvirde bulunulmuştur.

'Bu altı yön olarak anlatılan maddelerin manası nedir' sualine birer birer izah getirmeye çalışalım:

1- Kur'an'ın altında delil direkleri vardır. Yani Kur'an ortaya koyduğu bütün meselelerini delillere dayandırmış, aklın kabul edeceği şekilde sunmuştur.

2- Kur'an'ın üstünde mucizelik mührü parlar. Yani Kur'an'ın cümleleri, beyanları, edebi açıdan insan takatinin yetişemeyeceği güzelliktedir. İnsanların sözlerine hiç benzemez. O'nun sözlerini dinleyip anlayan, ilâhî bir kaynaktan geldiğini hisseder.

3- Kur'an'ın hedefinde, insanı dünye ve ahiret saadetine ulaştırmak vardır. O'nun emirlerine uyan iki cihanda da mesut olur.

4- Kur'an'ın arkasında vahiy vardır, kaynağı vahiydir. Yani Kur'an, gücünü vahiy yoluyla gelmesinden (Allah kelamı) olmasından alır.

5- Kur'an'ın sağında, akli delillerle O'nun hakikatlerini ispat eden âlimlerin delilleri vardır. Bu istikametli akıl ve fikir sahibi insanlar O'nun yanında yer almışlardır.

6-Kur'an'ın solunda, kalb ve vicdanıyla ondan feyz alan insanların ona olan kanaat, muhabbet ve bağlılıkları vardır. Onlar da O'nun yanında saf tutmuşlardır.

Netice olarak, 1-Allah'ın kelamı olan, 2-Bunu sözlerindeki mucizeleriyle ispat eden, 3-Bütün meseleleri delillere dayanan, 4-Akılları istikametli hadsiz alimlerin delilleriyle doğrulanan, 5-İnsanların kalplerini feyizleriyle doyurup kendine aşık eden, ve 6-kendine tabi olan insanları dünyada ve ahirette bahtiyar eden bir kitap, elbette en yüksek metrtebede bir nur kaynağıdır. Düşmanlarının onu mağlup etmesi mümkün değildir.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder