Kategori Risale-i Nur Mütalaası Kategori

Ek Soru Soru

Kur'an-ı Kerim'in nuzülü

Kur'an-ı Kerim 23 Yılda nâzil olmuştur. Ancak Yirmi Beşinci Sözün İkinci Şulesinin Birinci nurunda "İşte o Kur'ân-ı Mübîn, yirmi senede.... nüzûl ettiği.." gibi bir cümle geçiyor. Hatta bir dahaki cümlede de yirmi sene denmekte. Bir ihtilaf yok mu?

Cevap Cevap

Kur'an elbette 23 senede inmiştir. Zaten bunu bahsettiğiniz eserin sahibi olan Beediüzzaman da çok yerlerde zikreder. Mesela: "Kur'an-ı Hakîm, yirmiüç sene mütemadiyen damarlara dokunduracak ve inadı tahrik edecek bir tarzda meydan okudu." (19. Mektub)

O bahis Kur'an'ın kaç senede indirildiğini söyleme bahsi değil. Asıl maksad uzun bir süreç içinde indiğini bildirmek. Bu ifadeyi, "yirmi sene gibi uzun bir zamanda inmiştir" olarak anlamak mümkündür.

Böyle makamlarda uzunluğu bildirmek için en yakın düz rakama yuvarlama yapmak bir üslubdur ve Risale-i Nur'un farklı yerlerinde de bu üslub vardır.

 
Yorum Yap
Yorum Gönder
Gönder